ÁSZF

 

A:75

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS TÚRAINFORMÁCIÓK

Személyi feltételek

Minden résztvevő garantálja, hogy a kiválasztott túrának megfelelő pszichológiai és fizikai feltételeknek megfelel, amelyek szerepelnek a katalógusban vagy a részletes túraleírásban és a szerződési feltételekben. Gyógyszerek, alkohol vagy kábítószer  befolyása alatt álló személyek ki vannak zárva a túrán való részvételből.

 

Biztonság/Kockázat

Minden résztvevő az AOS túráin tisztában azzal a ténnyel, hogy egy kalandprogramon vesznek részt, mely tevékenység, nem tudja a szokásos társasutazásokon jellemző kényelmet és a biztonságot nyújtani. A túrákat a Sportagentur Strobl GmbH vizsgázott túravezetői vezetik. A felszerelések a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelnek. Minden túra gondosan tervezett és előkészített. Minden túra előtt teljeskörű bevezetést, oktatást tart az túravezető. A kockázatok viszont sokfélék, és ezért nem lehet őket teljesen kizárni. A kártérítési felelősség és minden kártérítési igény az AOS-el és túravezetőkkel szemben októl függetlenül súlyos hanyagságra, illetve a szándékosságra korlátozódik. A szervező nem felel azok károkért, amelyek a tevékenységekből következnek, amelyek a lefoglalt program keretein kívül esnek. A túra megrendelője biztosítja a foglalás során, hogy a jelentkezést a bejelentett utasok nevében a hozzájárulásukkal adja le. A mentés költségeit (mentő helikopter, hegyi mentő, stb.), hacsak az AOS meglévő felelősségbiztosítása nem fedezi, köteles a mentett résztvevő viselni.

 

Túra lemondása/Résztvevők kizárása

A túravezető jogosult a vendégeket, akik megsértik az Általános Szerződési Feltételeket, különösen, akik nem tudják teljesíteni a túrán való részvételhez szükséges feltételeket kizárni a túráról, vagy félbeszakítani a túrát. A túravezető fenntartja magának a jogot arra, hogy a túraprogramot előre nem látható körülmények miatt, amelyek veszélyeztethetik a vendégek a biztonságát (például a magas vízállás, időjárás változás, a résztvevők nem megfelelő készségei), módosítsa, meghosszabbítsa vagy rövidítse. A szervező jogosult a szerződéstől elállni ilyen körülmények fennállása esetén.

Sérülést vagy kárt azonnal be kell jelenteni a túravezetőnek.

 

Túra időtartama

A túra időtartamát nem mindig lehet pontosan előre meghatározni. A prospektusban / honlapon említett idők csak tájékoztató jellegűek.

 

Felelősség

A túrák helyszínére részben saját gépjárművekkel kell utazni. Ezek az utak nem képezik a program részét. Ezért nem vállalunk felelősséget ezeken az utakon okozott balesetet vagy kár esetén.

A szervező a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban csak a megfelelő teljesítésért tehető felelőssé, pl. szállás, étkezés, transzfer. Minden rendezvényen való részvétel a résztv evők saját kockázatára- és felelősségére történik. A kölcsönzött felszerelés megfelelő állapotban történő leadásáért a kölcsönző személy felelős.

A legtöbb túra és utazás sportos és kalandos jellegű és megnövekedett igényeket támasz az egészségi és fittségi állapotra. Minden esetben kövesse a túravezető utasításait.

 

Különleges feltételek az AOS raftingtúrákon:

A részvételhez szükséges kielégítő úszástudás folyóvizekben. A túra során az utas felelőssége, hogy vigyázzon, hogy a sisak állszíja és a mentőmellény becsatolva legyenek. Minden résztvevőnek figyelnie kell, hogy a túrához szükséges a felszereléseket magával hozza. Az túravezetőnek joga, a hiányos felszerelésű résztvevőket – ha ez a körülmény a résztvevő hanyagsága miatt áll fenn- a túrából kizárni. A dohányzás és a zajongás utazás közben tilos.

Az utas a felelős a hajókban és felszerelésben szándékosan okozott károkért.

Az utas köteles segíteni, a hajó eljuttatásában a szállító járműhöz és vissza.

Az utas saját felelőssége a hajóra be és hajóról kiszállásban különös gonddal eljárni, mert a sekély vízben, csúszós sziklák, különböző áramlási viszonyok közt a hajó várható mozgása megnöveli a sérülés kockázatát.

 

Canyoning túrák különleges feltételei:

A kanyoningtúrák nagyrészt kiépített úttal nem rendelkező terepen zajlanak, ahol számolni kell különösen csúszós részekkel. Emiatt számolni kell azzal, hogy bármikor elcsúszhatunk. Ezért minden résztvevőnek különösen óvatosan és körültekintően kell mozogni. A túravezető bemutatja, hogyan kell mozogni. Minden zuhanásveszélyes szakaszon csak a canyoning túravezető útmutatása szerint az ő biztosítása és felügyelete mellett lehet átkelni. A kanyonban bármikor előfordulhat kőomlás.

Minden résztvevő figyelnie kell arra, hogy a szemkontaktust a többi résztvevővel és a canyoning túravezetővel nem veszíti el.

Egy canyoningtúrán speciális felszereléseket használnak. Minden résztvevő a túra előtt és alatt folyamatosan oktatást és segítséget kap ezen felszerelések pontos használatához.

Ezeket a felszereléseket, különösen óvatosan és gondosan kell kezelni.

Ugrani csak és kizárólag a canyoning túravezető engedélyével lehet, az ugrás során az azzal kapcsolatos utasításokat pontosan kell követni. A medencéknek nagy valószínűséggel változó a mélysége, ezért csak a canyoning túravezető által kijelölt részre szabad ugrani. Ha ez nem lehetséges a vendég saját belátása szerint, ezt haladéktalanul meg kell osztania a canyoning túravezetővel, aki köteles egyéb alternatív módokat keresni a magasságkülönbség biztonságos leküzdésére. Minden résztvevőnek magának kell figyelnie arra, hogy ő választja ki a biztonságos, csúszásmentes ugróhelyet és a kezeit a testéhez szorítja és csak lábbal előre ugrik. Alapvetően várható, hogy a lábak elérik a talajt, ezért az ugrást hajlított lábbal előre és azzal az érkezőerőt csillapítva kell végrehajtani. A csúszásokat a folyómederben úgy kell végrehajtani, hogy egy hátradőlt testtartásban, előrehajtott fejjel és összekulcsolt kézzel csúszunk. Minden résztvevőmagának kell biztosítania boka magasságáig érő cipőt csúszásmentes talppal, amely alkalmas a kiépített úttal nem rendelkező terepen való közlekedésre.

Minden vendég ügyelni kell arra, hogy a beülő biztonsági hevederei, a bukósisak és karabinerek mindig biztosan zárva legyenek. A szabálytalanságokat azonnal jelenteni kell a canyoning túravezetőnek. Minden résztvevőnek a többi résztvevőre tekintettel kell lenni és a canyoning túravezetőn utasítására ésszerű keretek közt segítséget kell nyújtani.

Lemondás rajtunk kívül álló okokból

Amennyiben az utazás vagy a program teljesítése a visszaigazolás után rajtunk kívül álló előre nem látható okok miatt jelentősen nehezedik, veszélyessé válik, korlátozódik vagy az ügyfelek biztonsága nem szavatolható, úgy megvizsgáljuk egy esetleges későbbi időpontban történő teljesítés lehetőségét vagy felajánlunk egy ugyanolyan értékű programot és ha ezek nem lehetségesek úgy a szerződéstől, mind az ügyfél, mind cégünk elállhat. Az utazás megkezdése előtt a fent említett okokból történő szerződésbontás esetén a teljes addig befizetett összeget visszakapja az ügyfél. További követeléseknek helye nincs.

 

Foglalás

A foglalási visszaigazolásunkkal (többnyire email formátumban) a szerződés mindkét fél részére kötelező érvénnyel megköttetett és a részletezett utazási feltételek elfogadásra kerültek. A jelentkező biztosítja, hogy az összes résztvevő tudomásával és határozott beleegyezésével foglalta le a programot (csoportos foglalások).

 

 

A szolgáltatástól való elállás

Amennyiben a jelentkező a szolgáltatásokat nem veszi igénybe, függetlenül az októl, semmilyen visszatérítésre nem jogosult.

 

Árak

Minden ár tartalmazza a mindenkori Általános Forgalmi Adót. Az összes ár személyenként értendő, kivéve, ha másként van megadva.

 

Visszalépés, storno és lemondás a programokról és utazásokról

Lemondás esetén tekintet nélkül annak okára a következő stornodíjak kerülnek felszámításra:

30 nappal az utazás kezdete előtt: a teljes ár 10%-a, a 15-29. nap között 30%-a, a 3-14. nap között 50%-a és a 2. naptól a túraidőpontjáig 100%. Javasoljuk útlemondási biztosítás kötését (európai utasbiztosítás).

 

Nyelv

Az általános szerződési-, rendelési és üzleti nyelv a német. A német nyelvről történő fordításhoz a honlapon egy szoftveralapú fordítóprogramot használtunk. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az automata fordítóprogramok nem tudnak 100 %-osan hibamentesen dolgozni, így előfordulhatnak tévedések. Az esetleges fordításból eredő félreértésekért a sportagnetur Strobl Gmbh. nem vonható felelősségre.

 

 

Jogorvoslat helye

Az illetékes bíróság minden esetben, mindkét fél számára a túra illetékességi területe, illetve a székhelyünk.

 

Liezen,  2016. december